صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند /// بر اثر صبـــــــر نوبت ظفر آيد (سعدی شیرازی)

ویژگی های مرکب چاپ موقع خرید

0نظرات توسط

رکب outdoor (مرکب چاپ دستگاه بنر) به صورتی است که در فضای خارجی در برابر باران،آفتاب و … از یک تا سه سال مقاوم می باشد.
یکی از تفاوت های مرکب های outdoor در پیکولیت های آن ها بوده است که متناسب با نوع دستگاه پیکولیت های مرکب هم متفاوت است.
مزیت مرکب outdoor شرکت نوین تاک در این است که با در نظر گرفتن تفاوت هد دستگاه ها این مرکب به علت پایین بودن پیکولیت، سازگار با تمامی دستگاه های outdoor  می باشد همچنین دارای ماندگاری بالا و کیفیت چاپ بسیار قوی می باشد.
همچنین مرکب چاپ دستگاه بنر شرکت نوین تاک باعث هد گرفتگی دستگاه نمی شود.
از آن جایی که مرکب ٣ تا ۶ درصد کل هزینه یک کار چاپی را تشکیل می دهد، در حال حاضر تولید کنندگان مرکب سعی می کنند بین کارآیی و هزینه استفاده از مرکب، نوعی توازن ایجاد کنند .
به همین علت مرکب های چاپ شرکت نوین تاک بعلت عدم خوردگی و از بین رفتن هد به دلیل کیفیت مناسب مواد اولیه و ترکیبات این جوهر هزینه های چاپ را بصورت ویژه ای کاهش میدهد.

About the author

مطالب مرتبط

cnc

کاهش مواد فرار در سالن چاپ

در مورد کاهش مواد آلی فرار در سالن چاپ همواره...

ert

لزوم استفاده از ارت در چاپخانه ها

لزوم استفاده از ارت در چاپخانه های دیجیتال: ۱-به منظور...

cnc

راهنمای چاپ با استفاده از تکنولوژی ابر

با فراگیر شدن تلفن های موبایل هوشمند چاپ از راه...

نظر خودتان را در این قسمت قرار دهید