ساب تانک یا همان مخزن ثانویه مرکب که وظیفه آن ذخیره و تامین مرکب برای هد ها میباشد. درب ساب تانک دارای  یک شناور(سنسور)میباشد .که پس از پر شدن ساب تانک تا حدود۳/۴ظرفیت خود دستور قطع پمپ  مرکب را به کرییج برد ارسال میکند و پس از کم شدن جوهر تا ۲/۱ظرفیت خود مجدد دستور پمپ مرکب رابه کرییج برد ارسال میکند.

 

لینک کوتاه این مطلب مناسب جهت ارسال به دیگران: https://chapkhane.net/KYLKq