در ماشین های CNCنیز رعایت نکات ایمنی همانند دیگر ماشین های ابزار ضروری است در زیر به چند نمونه از آنها اشاره می شود :
۱- قبل از اجرای برنامه نوشته شده روی ماشین وبا قطعه کار اصلی بر نامه کنترل ویک بار بالاتر از سطح قطعه کار بدون  براده برداری اجرا شود .
۲- ابزار وتجهیزات متناسب با جنس قطعه کار انتخاب شود .
۳- از برخورد ابزار در حرکت سریع جلو گیری شود .
۴- سرعت های پیشروی وبرشی به هنگام کار کنترل شود .
۵- در تراشکاری تعویض ابزار در فاصله دوری از سه نظام انجام شود .
۶- در صورت نیاز حتما از مواد خنک کننده استفاده شود .
۷- سرویس دستگاه به موقع انجام شود .

نکات ایمنی در برنامه نویسی و اپراتوری ماشین های CNC
به این مطلب امتیاز دهید:
لینک کوتاه این مطلب مناسب جهت ارسال به دیگران: https://chapkhane.net/BdAil