صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند /// بر اثر صبـــــــر نوبت ظفر آيد (سعدی شیرازی)

خط زن و دور کن

هیچ محصولی یافت نشد.