دستگاه حکاکی فایبر و مارکینگ

دستگاه لیزر فایبر و مارکینگ

قابل فروش

توضیحات کوتاه

 قابلیت های نرم افزار فایبر

 • امکان اتصال به خط تولید جهت حکاکی حین حرکت ( تاریخ انقضاء و تولید ، قیمت و)
 • قابلیت سریال زنی و تاریخ زنی با امکان تغییر سریال و تاریخ در هر حکاکی
 • قابلیت تغییر توان و سرعت ، جهت مواد مختلف برای ایجاد رنگ و عمق دلخواه
 • پر کردن فونت با حالتهای مختلف جهت ایجاد بهترین نوع حکاکی
 • قابلیت تعریف بارکد و حکاکی و مارکینگ
 • با قابلیت تایپ مستقیم در محیط نرم افزار ( انگلیسی )
 • قابلیت مرور کردن نوشته در محیط نرم افزار
 • قابلیت تعریف چندین دستور در یک دستور جهت ایجاد حک با رنگ ها و عمق ها ی متفاوت
 • امکان اتصال به ترازو جهت بررسی وزن و زدن حک تعریف شده برای وزنهای مختلف
 • امکان اتصال به روتاری و حکاکی روی اجسام مدور
 • قابلیت اتصال به پدال جهت ارسال دستور حک توسط فشردن پدال ( کاربرد کارهای سری و تعداد )